Tietosuojaseloste

Henkilötietolain (523/1999) 10 §:n mukainen rekisteriseloste

Rekisterinpitäjä

Lappeenrannan Remonttihuone Oy
Y-tunnus 2860014-7
Kotipaikka Lappeenranta
Puhelin 040 149 0424
Sähköposti liisa@remonttihuone.fi

Rekisteriasioista vastaava yhteyshenkilö

Liisa Kettunen
Puhelin 040 149 0424
Sähköposti liisa@remonttihuone.fi

Henkilörekisterin nimi

Lappeenrannan Remonttihuone Oy Asiakasrekisteri

Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Käsittelyn tarkoituksena on asiakassuhteen hoitaminen, hallinnointi, asiakkaan ja rekisterinpitäjän oikeuksien ja velvollisuuksien toteuttaminen sekä henkilötietolain mukainen henkilötietojen käsittely verkkopalveluihin liittyviin tarkoituksiin.

Rekisterin tietosisältö

Rekisteröidyt ovat Lappeenrannan Remonttihuone Oy:n asiakkaita. Asiakkaina voivat olla sekä yksityiset henkilöt että yritykset tai yritysten edustajina toimivat henkilöt.

Asiakkaista kerätään ja talletetaan seuraavat tiedot:

  • Perustietoja kuten henkilön nimi, yrityksen nimi, yrityksen edustajan nimi,
    postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite, työkohteen osoite
  • Y-tunnus tai henkilötunnus luotettavaa tunnistamista varten
  • Laskutukseen ja perintään liittyvät tiedot
  • Asiakkuuteen ja sopimussuhteeseen liittyvät tiedot
  • Rekisteröidyn itse antamat tiedot
  • Tapahtumatiedot

Säännönmukaiset tietolähteet

Asiakkaan antamat tiedot. Rekisterinpitäjä voi täydentää tietoja YTJ:stä tai osoitepäivitys- tai muuta vastaavaa palvelua tarjoavan rekisterinpitäjän rekistereistä. Tietoja saadaan myös rakennusalan rekisteröitymistä vaativilta sähköisiltä sivuilta.

Tietojen säännönmukaiset luovutukset ja tietojen siirto EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle

Tietoja voidaan luovuttaa lainsäädännön niin velvoittaessa. Rekisterissä olevia tietoja voidaan luovuttaa Lappeenrannan Remonttihuoneen liiketoiminnan tarpeen
mukaan yhteistyön toteuttamiseksi yhteistyökumppaneille. Tietoja ei siirretä EU:n tai Euroopan talousalueen ulkopuolelle.

Rekisterin suojaus

Manuaalinen aineisto:

Säilytetään lainsäädännössä edellytetyllä tavalla lukituissa tiloissa ja laatikostossa sekä hävitetään tarvittaessa turvallisesti.

Sähköisesti käsiteltävä aineisto:

Sähköisesti tiedot ovat käyttäjätunnuksella, salasanalla suojattuna tietokoneella sekä pilvipalveluissa (Isolta – laskutus, ja sähköinen arkisto Heeros Admina).

Rekisterin käyttöoikeus on vain niillä rekisterinpitäjän palveluksessa olevilla ja muilla määritellyillä henkilöillä, jotka tarvitsevat tietoja tehtävissään tai rekisterin
ylläpitotehtävissä.

Kyseessä olevilla henkilöillä on käyttäjätunnukset ja salasanat. Tiedot on suojattu teknisesti mm. palomuurilla, ssl salauksella sekä muilla teknisillä keinoilla. Henkilöt
jotka käsittelevät tietoja ovat henkilötietolain 33 §:n mukaan vaitiolovelvollisia.

Tarkastusoikeus

Rekisteröidyllä on oikeus tarkastaa häntä koskevat tiedot rekisterinpitäjän asiakasrekisteristä. Rekisteröidyllä on oikeus vaatia virheellisen tiedon korjaamista tai puutteellisen tiedon täydentämistä. Kun rekisteröity haluaa käyttää tarkastusoikeuttaan, rekisteröidyn tulee olla yhteydessä yhteyshenkilöön. Pyyntö tulee lähettää kirjallisesti rekisterinpitäjälle. Rekisterinpitäjä voi tarvittaessa pyytää todistamaan henkilöllisyyden. Yhteystiedot näkyvät yllä. Yhden (1) tarkastuspyynnön käsittely vuodessa on rekisteröidylle maksutonta.

Muut rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröidyllä on oikeus kieltää käsittelemästä itseään koskevien tietojen käyttö laissa määriteltyihin tarkoituksiin. Tällainen kielto voidaan antaa milloin tahansa yllä mainitulle yhteyshenkilölle.